Rodáčka z Košíc je absolventkou odboru anglistiky a amerikanistiky na UMB v Banskej Bystrici. Väčšinu pracovného života zasvätila komunikácii v oblastiach PR a marketingu. Je absolventkou Fulbrightovho programu na Michigan State University v USA a má bohaté medzinárodne skúsenosti. Od roku 2022 pôsobí ako mentor v rámci programu Dofe a je členkou viacerých odborných porôt na Slovensku aj v zahraničí. Ako kandidátka chce zastupovať občanov Slovenska – Európanov, obhajovať ich záujmy, byť súčasťou dôležitých politických diskusií, ktoré môžu prispieť k demokratickejšej a lepšej Európe, vrátane Slovenska. Dlhodobo sa venuje práci v neziskovom sektore pri vytváraní riešení pre znevýhodnené a sociálne slabé skupiny obyvateľstva.

Novinky o 3. Andrea Danihelová

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz