Pochádza z Banskej Bystrice, kde posledných vyše 20 rokov aj pôsobí. Študovala na Technickej univerzite a pracovala na Chemickom ústave SAV v medzinárodných konzorciách zameraných na vedu a výskum v oblasti mikrobiológie, biotechnológií, vývoja a testovania nových kompozitných polymérnych materiálov.Stážovala na ministerstve ŽP, pracovala na dátových analýzach a tvorbe environmentálnych indikátorov v rámci ohniskového bodu EEA a SAŽP. Absolvovala špecializované štúdium Európskej integrácie v oblasti environmentálneho práva a ekonómie. Pred, počas, aj po skončení doktorandského štúdia na Katedre prírodného prostredia Technickej univerzity v oblasti fyzikálnej chémie a hydrológie pôsobila ako vysokoškolský učiteľ, externe aj na UMB, najmä v oblasti aplikovaných prírodných vied. Aktuálne  rozšírila svoje vzdelanie v oblasti priemyselných práv a práva duševného vlastníctva. Pracuje v dobrovoľníckej komunite Sant Egídio.

Novinky o 8. Emília Jurášová

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz