Pochádza z Kolárova a pôsobí v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudského kapitálu. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj absolventkou štúdia cezhraničnej spolupráce na European University Viadrina a Univerzity Adama Mickiewicza na nemecko-poľských hraniciach. Pôsobila v rôznych zahraničných spoločnostiach okrem iného aj Hong Kong Economic and Trade Office v Berlíne. Jej motiváciou pre prácu vo Volt Slovensko je budovanie silnej Európy a jej profesnou oblasťou sú vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Chce sa sústrediť hlavne na posilňovanie pôsobnosti a významu Slovenska v rámci európskych štruktúr. Má záujem o posilnenie Európskeho priestoru pre vyššie vzdelávanie, podporu škôl a rozvoj celoživotného vzdelávania. Chce prispieť k vytváraniu európskeho vzdelávacieho systému, ktorý bude podporovať rozvoj kompetencií a pripravovať občanov na výzvy 21. storočia.

Novinky o 9. Natalia Kovacsová

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz