Narodila som sa 4. júna 1969 v Bratislave, bydliskom tamtiež, vzdelanie VŠ 2. stupňa (žurnalistika), predstaviteľka a zakladateľka viacerých slovenských i medzinárodných MVO v oblasti reprodukčného zdravia, profesionálne skúsenosti v oblasti redakčnej práce v printových médiách i online, PR, knižného vydavateľstva, agentúry pre zahraničné investície, vzdelávania na základných i stredných školách, občianske aktivity, medzinárodne aktívne prednáša na tému reprodukčného zdravia, ženských práv, internetovej gramotnosti a digitalizácie v oblasti zdravotníctva. Za Volt kandidujem z dôvodu nevyhnutnej európskej spolupráce a koordinácie vo všetkých uvedených oblastiach, ako aj z dôvodu mimoriadneho nepochopenia výhod členstva Slovenskej republiky v Európskej únii u širšej verejnosti.

Novinky o 5. Denisa Priadková

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz