Silný demokratický systém začína u vás

Témy

Výzvy 5+1

Volt definoval 5+1 základných výziev, ktoré je potrebné riešiť v každej európskej krajine a v Európe ako celku.

Prečo 5 + 1 výziev?

5 výziev je v podstate rovnakých pre každú krajinu, ale ich implementácia môže byť prispôsobená na národnej úrovni tak, aby zohľadňovala miestne skutočnosti.

Výzva +1 – náš návrh na reformu a posilnenie EU – je rovnaká vo všetkých našich národných programoch.

Pozrite si portfólio politík
 • 01

  Inteligentný štát

  Vzdelávanie a digitalizácia sú kľúčovými prvkami 21. storočia

 • 02

  Ekonomická renesancia

  Inovatívne hospodárstvo musí byť motorom pokroku spoločnosti

 • 03

  Sociálna rovnosť

  Nikto by nemal zostať pozadu – bez ohľadu na pohlavie, príjem, náboženstvo. alebo pôvodu

 • 04

  Globálna rovnováha

  Európa musí prevziať zodpovednosť za svoju úlohu v globálnych výzvach

 • 05

  Posilnenie postavenia občanov

  Ľudia musia mať možnosť ovplyvňovať politiku nad rámec samotných volieb

 • +1

  Reforma EU

  Milujeme EU – to neznamená, že nie je priestor na zlepšenie