Novozaregistrovaná strana Volt Slovensko zverejňuje zoznam svojich kandidátov do eurovolieb

Volt Slovensko sa dňa 12. februára 2024 stalo novou politickou stranou na domácej scéne s plnohodnotnou registráciou Ministerstva vnútra SR. Ďalším dôležitým míľnikom bolo zvolenie si svojich lídrov tak ako aj kandidátov strany do volieb do Európskeho parlamentu, ktorých teraz čaká predvolebná kampaň.

14. feb 2024

[This press release is also available below in English, Hungarian and Romani languages.]

[A sajtóközlemény angol, magyar és roma nyelven is elérhető.] 

[Kadi tlačovo správa hini tumenge dostupno teleder the andre anglicko, maďarčiko the romani čhib.]BRATISLAVA, 14. februára 2024 – Ministerstvo vnútra SR dnes potvrdilo oficiálnu registráciu politickej strany Volt Slovensko, ako slovenskej pobočky celoeurópskej platformy Volt Europa. Len niekoľko dní predtým, v sobotu, 3. februára 2024 sa v Bratislave uskutočnilo zakladajúce Valné zhromaždenie strany. 

Novozvolená spolupredsedníčka a spolupredseda, Lucia Kleštincová a Rick Zedník, boli spolu s ďalšími ôsmimi zástupcami zvolení na kandidátov Volt Slovensko v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. 

Po vyzbieraní výrazne viac ako 10 000 platných podpisov sa potvrdilo, že Slovenky a Slováci chcú, aby sme po dvadsiatich rokoch členstva v Európskej únii priniesli Európu aj na Slovensko. Som hrdá, že hnutie Volt prichádza aj na Slovensko a ponúka našu kandidátsku listinu do eurovolieb,” povedala Kleštincová. „Predstavuje unikátny obraz rôznorodosti našej krajiny z hľadiska zastúpených generácií, regiónov, pohlaví, komunít či profesií.

Volt Slovensko ponúka kandidatúru desiatich dynamických a skúsených lídrov na reprezentáciu všetkých Sloveniek a Slovákov, ktorí sa tiež považujú za Európanov,“ povedal Zedník. "S Luciou Kleštincovou na čele zoznamu som presvedčený, že Volt si získa dôveru dostatočného počtu občanov, aby bolo Volt Slovensko reprezentované v Európskom parlamente a Volt získal svoj prvý mandát zo strednej Európy.

Kandidátmi Volt Slovenska do volieb do Európskeho parlamentu sú 

1. Lucia Kleštincová

Som spolupredsedníčka a vedúca kandidátka Volt Slovensko. Po kariére euroúradníčky v Bruseli a materskej službe prinášam novú kultúru líderstva do politického priestoru. Robím to nielen v rámci Voltu, ale aj ako školiteľka, konzultantka a kariérna koučka špecializovaná na ženské líderstvo a prevenciu vyhorenia. V Európskej komisii som sa venovala priemyselnej politike a digitalizácii verejného obstarávania, cez Brexit až po témy rovnosti v tíme komisárky Heleny Dalli. Narodila som sa 18. júla 1985. Som Petržalčanka, absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, London School of Economics, Solvay Business School a Kingstown College. Kandidujem, aby reprezentácia slovenských záujmov mala reálne šancu byť presadená na európskej úrovni, profesionálne a so srdcom.

2. Maroš Halama

Pôsobím vo funkcii docenta na univerzite, ako broker výskumnej infraštruktúry, ako poradca pre čisté technológie a zastupujem SR v Európskych vedeckých platformách pre batérie (BEPA), vodíkové technológie (Clean Hydrogen Partnership) a pri Európskej obrannej agentúre. Narodil som sa 9. apríla 1980 v Košiciach, študoval som aj na Aristotle University v Solúne a ako expert som pôsobil alebo prednášal po celom svete (Tokio, Singapur, Miami, Dubai, Moskva, Paríž, Berlín, Lisabon, Bologna, Barcelona, Stockholm, Brusel…). V aktuálnej geopolitickej klíme som inštinktívne presvedčený viac ako kedykoľvek predtým za posilňovanie spolupráce Európskeho zoskupenia a chcem priniesť Slovákom najnovšie technologické vymoženosti vo všetkých sektoroch.

3. Lucia Aurea

Narodila som sa 11. júna 1979 v Spišskej Starej Vsi, v tom čase okres Poprad. Som úradná prekladateľka pre anglický jazyk; zakladateľka a riaditeľka lingvistickej a obchodnej spoločnosti ILUMINATA; bývalá výskumná pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v oblasti počítačového spracovania jazyka; študentka odboru Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre; členka poradnej rady časopisu Harvard Business Review; bývalá dobrovoľníčka v oblasti vzdelávania a medzikultúrnej výmeny študentov zo stredoázijských krajín bývalého ZSSR a zo Stredného Východu (Palestína) prostredníctvom partnerskej organizácie z Azerbajdžanu (2017-2022). Absolventka stredoškolských študijných programov v USA a Holandsku. Účastníčka medzinárodnej konferencie The Magic of Innovation: Integrative Trends in Linguistics and Foreign Language Teaching (2019) na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov.

4. Mikuláš Lakatoš

Narodil som sa 1. októbra 1997 a som regionálny líder Volt Slovenska, analytik politík zdravia, advokát za menšinové a ľudské práva a odborný asistent na univerzite. V súčasnosti  svoje vedomosti a skúsenosti uplatňujem na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktoré som nadobudol počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Central European University, Princeton University a na Univerzite Komenského, ako aj odbornou praxou v programoch menšinovej politiky a ľudskoprávnych inštitúcií doma a v zahraničí. Svoju profesijnú kariéru som rozbehol ako zdravotník v klinickej praxi, avšak po osobnej frustrácií zo stavu slovenského zdravotníctva a uvedomenia si neúnosnej spoločenskej situácie znevýhodnenej rómskej menšiny, rozhodol som sa pre drasticku zmenu svojho kariérneho smerovania. Za moje úsilia v oblasti strategickej tvorby a implementácie národných inkluzívnych politík v oblasti podpory zdravia marginalizovaných rómskych komunít v roku 2023 mi bolo udelené prestížne ocenenie Mladý Európan roku 2023.

5. Denisa Priadková

Narodila som sa 4. júna 1969 v Bratislave, bydliskom tamtiež, vzdelanie VŠ 2. stupňa (žurnalistika), predstaviteľka a zakladateľka viacerých slovenských i medzinárodných MVO v oblasti reprodukčného zdravia, profesionálne skúsenosti v oblasti redakčnej práce v printových médiách i online, PR, knižného vydavateľstva, agentúry pre zahraničné investície, vzdelávania na základných i stredných školách, občianske aktivity, medzinárodne aktívne prednáša na tému reprodukčného zdravia, ženských práv, internetovej gramotnosti a digitalizácie v oblasti zdravotníctva. Za Volt kandidujem z dôvodu nevyhnutnej európskej spolupráce a koordinácie vo všetkých uvedených oblastiach, ako aj z dôvodu mimoriadneho nepochopenia výhod členstva Slovenskej republiky v Európskej únii u širšej verejnosti.

6. Tomáš Matta

Narodil som sa 6.12.2000 v Košiciach, kde v súčasnosti aj žijem. Som absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika so špecializáciou na medzinárodné vzťahy a momentálne pôsobím ako učiteľ na Luníku IX v Košiciach. Moja učiteľská práca sa zameriava najmä na motiváciu žiakov do ďalšieho štúdia. Okrem toho som angažovaným aktivistom a športovcom v oblasti kickboxu, kde som ako reprezentant SR dosiahol bronz na majstrovstvách Európy juniorov a viacnásobne som sa stal vicemajstrom Slovenska. Pochádzam z chudobnej rómskej osady neďaleko Košíc, no vďaka podpore babky a zmene prostredia sa mi podarilo získať kvalitné vzdelanie. Spolu s priateľmi sme založili neziskovú organizáciu, ktorej cieľom je pomáhať a zlepšovať život Rómov na Slovensku. Úspešne som absolvoval Letnú školu diplomacie Štefana Osuského v roku 2022, pričom som získal aj cenné skúsenosti z diplomatického a politického života. Pôsobil som tiež ako člen poradného orgánu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity v oblasti mládeže a pýšiť sa môžem aj získaním medzinárodného ocenenia Vojvodu z Edinburghu. Do politiky chcem prinášať hodnoty, líderstvo a službu ľuďom.

7. Nicola Orlovská

Volám sa Nicola Orlovská, narodila som sa 22.1.2001 a žijem v Bratislave. Mám slovenské aj americké občianstvo. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na BISLE. Rada sa venujem téme národnej identity a ženám v reprezentatívnych pozíciach. Počas štúdia som pracovala ako editorka školského časopisu a aj ako dobrovoľníčka pre OSF. Venujem sa aj doučovaniu angličtiny a veľa športujem. Ľudia sa ma často pýtajú prečo som si vybrala Slovensko, nie Spojené Štáty na čo vždy odpovedám - Slovensko je môj domov, vyrastala som tu a cítim sa tu bezpečne. Chcem aby to tak aj ostalo, preto kandidujem za stranu Volt.

8. Jana Masarčová

Volám sa Jana Masarčová, narodila som sa 29.2.1972. S viac ako 17-ročnou skúsenosťou v zahraničí ovládam 9 jazykov, ktoré využívam vo svojej pracovnej kariére v celej Európe a Spojených štátoch. Absolvovala som štúdium v oblasti riadenia a obchodnej administratívy. Žijem dlhodobo v Bruseli, kde som pracovala v inštitúciách Európskej únie a momentálne pôsobím v Diplomatickej službe EÚ. Som vysoko kvalifikovanou programovou a "people managerkou" a riadim digitálnu transformáciu ľudských zdrojov pre celosvetové systémy v ambasádach EÚ. Uvedomujem si dôležitosť pochádzať z konkrétneho miesta a som odhodlaná v kandidatúre zdôrazňovať potreby pomáhať dievčatám a ženám. Ako líderka globalnej siete na podporu zien LeanIn pre Belgicko aktívne pracujem na ich inšpirácii a vzájomnej podpore.

9. Zuzana Pucikova

Narodila som sa 24. januára 1979 a žijem v Bruseli. Vyštudovaná ekonómka a politologička, rozprávam plynulo 6 jazykmi a mám 15 rokov skúseností v európskych záležitostiach. Počas kariéry som sa venovala najmä digitálnych technológiám a zelenej mobilite, na ktorých som pracovala v inštitúciách EÚ, médiách a súkromnom sektore. Ako slovenská ambasádorka pre Európsky klimatický pakt a európska ambasádorka diverzity sa taktiež angažujem v témach ochrany životného prostredia a rodovej rovnosti, ktoré ma priviedli k spriazneným dušiam vo Volt-e. Okrem EÚ (s manželom ma spojil Erasmus) som fanúšikom vytrvalostných pretekov - s mojimi 2 aktívnymi deťmi, aj v rámci prekážkových sparťanských behov.

10. Rick Zedník

Narodil som sa v Nemecku 14. júna 1971 a teraz žijem v Bratislave a Bruseli a som oddaný Európan. Moja kariéra v žurnalistike a politike bola venovaná informovaniu a spájaniu ľudí. V roku 1994 som spoluzakladal noviny v anglickom jazyku The Slovak Spectator. Potom, v roku 2002, som sa presťahoval do Belgicka, aby som viedol európsky marketing pre The Wall Street Journal. Po šiestich rokoch som bol prijatý ako generálny riaditeľ Euractiv.com, nezávislej siete politických správ o Európskej únii. O osem rokov neskôr som prešiel do politiky, stal som sa výkonným riaditeľom Women Political Leaders (WPL), globálnej siete političiek, a od roku 2023 som spolupredsedom Volt Slovensko.

O Volt Slovensko 

Pôsobíme už vo viac ako 30 krajinách a povzbudzujeme občanov, aby prehodnotili a formovali politiku vo svojich mestách, vo svojich krajinách a naprieč európskymi hranicami. Dodnes bolo na komunálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni zvolených viac ako 130 politických zástupcov a zástupkýň hnutia Volt. Ideme tak príkladom, ako je možné budovať jednotnú Európu. 

Odkazy: 

Volt Europa 

Volt Slovensko 

Kontakt pre médiá: 

Andrea Danihelová 

PR a Komunikácia, Volt Slovensko 

[email protected] 

Press fotografie (link)