Narodil som sa 1. októbra 1997 a som regionálny líder Volt Slovenska, analytik politík zdravia, advokát za menšinové a ľudské práva a odborný asistent na univerzite. V súčasnosti  svoje vedomosti a skúsenosti uplatňujem na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktoré som nadobudol počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Central European University, Princeton University a na Univerzite Komenského, ako aj odbornou praxou v programoch menšinovej politiky a ľudskoprávnych inštitúcií doma a v zahraničí. Svoju profesijnú kariéru som rozbehol ako zdravotník v klinickej praxi, avšak po osobnej frustrácií zo stavu slovenského zdravotníctva a uvedomenia si neúnosnej spoločenskej situácie znevýhodnenej rómskej menšiny, rozhodol som sa pre drasticku zmenu svojho kariérneho smerovania. Za moje úsilia v oblasti strategickej tvorby a implementácie národných inkluzívnych politík v oblasti podpory zdravia marginalizovaných rómskych komunít v roku 2023 mi bolo udelené prestížne ocenenie Mladý Európan roku 2023.

Novinky o 4. Mikuláš Lakatoš

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz