Pôsobí ako regionálny líder Volt Slovenska. Je analytik politík zdravia, advokát za menšinové a ľudské práva a odborný asistent na univerzite. V súčasnosti  svoje vedomosti a skúsenosti uplatňuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktoré nadobudol počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Central European University, Princeton University a na Univerzite Komenského, ako aj odbornou praxou v programoch menšinovej politiky a ľudskoprávnych inštitúcií doma a v zahraničí. Za jeho úsilie v oblasti strategickej tvorby a implementácie národných inkluzívnych politík v oblasti podpory zdravia marginalizovaných rómskych komunít v roku 2023 mu bolo udelené prestížne ocenenie Mladý Európan roku 2023.

Novinky o 4. Mikuláš Lakatoš

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz