Som spolupredsedníčka a vedúca kandidátka Volt Slovensko. Po kariére euroúradníčky v Bruseli a materskej službe prinášam novú kultúru líderstva do politického priestoru. Robím to nielen v rámci Voltu, ale aj ako školiteľka, konzultantka a kariérna koučka špecializovaná na ženské líderstvo a prevenciu vyhorenia. V Európskej komisii som sa venovala priemyselnej politike a digitalizácii verejného obstarávania, cez Brexit až po témy rovnosti v tíme komisárky Heleny Dalli. Narodila som sa 18. júla 1985. Som Petržalčanka, absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, London School of Economics, Solvay Business School a Kingstown College. Kandidujem, aby reprezentácia slovenských záujmov mala reálne šancu byť presadená na európskej úrovni, profesionálne a so srdcom.

Deň Európy na TA3

Novinky o 1. Lucia Kleštincová

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz