Narodila som sa 11. júna 1979 v Spišskej Starej Vsi, v tom čase okres Poprad. Som úradná prekladateľka pre anglický jazyk; zakladateľka a riaditeľka lingvistickej a obchodnej spoločnosti ILUMINATA; bývalá výskumná pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v oblasti počítačového spracovania jazyka; študentka odboru Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre; členka poradnej rady časopisu Harvard Business Review; bývalá dobrovoľníčka v oblasti vzdelávania a medzikultúrnej výmeny študentov zo stredoázijských krajín bývalého ZSSR a zo Stredného Východu (Palestína) prostredníctvom partnerskej organizácie z Azerbajdžanu (2017-2022). Absolventka stredoškolských študijných programov v USA a Holandsku. Účastníčka medzinárodnej konferencie The Magic of Innovation: Integrative Trends in Linguistics and Foreign Language Teaching (2019) na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov.

Novinky o 3. Lucia Aurea

Dostávajte aktualizácie od našich ľudí

Odoberaj teraz