Euractiv: Európa vrátane Slovenska čelí demografickej kríze!

28.5.2024 - Podľa štatistických predpovedí bude do roku 2100 počet občanov Európskej únie o 27,3 milióna nižší. Na Slovensku je tento trend spomedzi krajín európskej únie mimoriadne badateľný. Už tretí rok za sebou bol počet narodených detí nižší než počet úmrtí. Ak nezačneme konať, Slovensko bude mať v roku 2100 len 3 milióny obyvateľov.

28. máj 2024

Foto: Archív Volt Slovensko


Medzi faktory prispievajúce k tomuto trendu patrí aj odkladanie rodičovstva a nedostatočná podpora pre ženy v reprodukčnom veku. Vzdelávacie iniciatívy ako slovenský projekt FerTeen, ktorý informuje mladých ľudí o plodnosti, ako aj environmentálne reformy zamerané na zlepšenie reprodukčného zdravia sú kľúčové.

Riešenie týchto problémov si vyžaduje komplexné legislatívne, sociálne a politické opatrenia, pričom jednotný európsky prístup je nevyhnutný pre efektívne a včasné riešenia.

Naše kandidátky Denisa Priadková, odborníčka na reprodukčné zdravie, a Lucia Kleštincová, odborníčka na európske politiky, ponúkajú návrhy ako zlepšiť demografický vývoj a reprodukčné zdravie v Európe na portáli EURACTIV Slovensko.

https://euractiv.sk/section/socialna-politika/opinion/europska-populacna-kriza-sa-tyka-aj-slovenska/