Transformuj Európu. Kandiduj do Európskeho parlamentu.

Aby sa a kandidátky a kandidáti mohli uchádzať o príslušnú verejnú funkciu, musia spĺňať tieto základné kritériá: 

25. okt 2023

Kritériá spôsobilosti kandidátok a kandidátov

Kvalifikácia 

Volt SK hľadá kandidátky a kandidátov, ktorí/ktoré: 

 1. Sa stotožňujú s hodnotami Voltu. (Pozri 2024 European Elections - Volt Europa.)

 2. Sú schopní prilákať voličské hlasy. 

 3. Sú pripravení viesť kampaň v mene strany a celej kandidátnej listiny. 

 4. Prinesú relevantnú expertízu a skúsenosti v oblasti verejných politík. 

 5. Posilnia reprezentáciu hnutia Volt voči slovenskej verejnosti. 

 6. Preukážu schopnosť zvyšovať povedomie o hnutí Volt a / alebo získať finančné prostriedky.

Požiadavky 

Aby sa a kandidátky a kandidáti mohli uchádzať o príslušnú verejnú funkciu, musia spĺňať tieto základné kritériá: 

 1. Musia spĺňať príslušné zákonné podmienky vyplývajúce zo slovenskej legislatívy, aby sa mohli uchádzať ako kandidáti/*ky v eurovoľbách. 

 2. Musia byť člen(ka)mi Volt Európa do termínu uzávierky prihlášok. 

 3. Nemôžu byť člen(ka)mi inej politickej strany. Členstvo v inej národnej pobočke hnutia Volt je však povolené. 

 4. Spolupredseda a spolupredsedníčka Volt SK, členovia predstavenstva a vedúci predstavitelia môžu kandidovať a uchádzať sa o verejnú funkciu bez toho, aby sa vzdali svojej funkcie vo Volt SK. Ak budú zvolení do verejnej funkcie, sú povinní vzdať sa svojej funkcie vo Volt SK. 

 5. Musia podpísať kódex správania Volt SK

*Vysvetlivky nižšie použitých termínov: 

 • Vedúci kandidáti/*ky: Prvé 2 miesta na zozname, najvýraznejší pre kampaň a mediálne výstupy.

 • (Ostatní) kandidáti/*ky: Nasledujúce miesta na zozname, pre ktoré sa rovnako vyžaduje aktívna účasť vo vedení kampane. 

Časový harmonogram výberového konania 

1. Voľba vedúcich kandidátov/*ok na zoznam kandidátov Volt SK do Európskeho parlamentu 

Na základe procesu stanoveného naprieč hnutím Volt Europa, Volt SK zvolí aspoň jedného vedúceho kandidáta/*ku pre európske voľby tak, aby sa mohol/*la zúčastniť Valného zhromaždenia Volt Europa (VZ) v Paríži 25. – 26. novembra 2023. 

Uskutočnia sa dvoje samostatné voľby: jedna pre vedúcu kandidátku za ženy a jedna pre mužského kandidáta. 

25.10.2023 – Otvorenie výzvy pre vedúcich kandidátov/*ky 

01.11.2023 – Uzávierka výzvy pre hlavných kandidátov/*ky 

16.11.2023 – Konferencia Volt SK: Voľba hlavných kandidátov 

2. Výber kandidátov/*ok na zoznam kandidátov Volt SK do Európskeho parlamentu 

Keď si Volt SK zvolí svojho hlavného kandidáta/*ku (kandidátov) pre voľby do Európskeho parlamentu, uskutoční sa samostatný proces výberu zostávajúcich 13-14 kandidátov, ktorí doplnia zoznam kandidátov Volt SK pre voľby do Európskeho parlamentu v júni 2024. Nasledujúca časť popisuje proces výberu kandidátov/*ok na týchto 13-14 miest. 

Kandidátov/*ky navrhne volebný výbor Volt SK a potvrdia ich hlasovaním členovia/*ky Volt SK na Valnom zhromaždení. Volebný výbor bude mať 5 členov: spolupredseda a spolupredsedníčka Volt SK, 2 členovia Volt SK, 1 nečlen Volt SK s príslušnými odbornými znalosťami. 

1.11.2023 – Otvorenie výzvy na podávanie prihlášok 

2.11. - 29.11.2023 - Propagácia možnosti prihlásiť sa do tohto výberového konania ● Volebný výbor Volt SK zorganizuje informačné stretnutia pre prípadné otázky (pre viac informácií sledujte https://www.voltslovensko.org/

Odložené na 10.01.2024 - Uzávierka výzvy pre kandidátov/*ky (uchádzači musia byť k tomuto dátumu členmi Volt EU). 

11.1. - 27.1.2024 - Interné vyhodnotenie a nominácie

 • Volebný výbor Volt SK vyhodnotí mieru splnenia vyššie komunikovaných požiadaviek jednotlivými kandidát(ka)mi. 

 • Volebný výbor Volt SK doplní k hlavným kandidátom/*kam na kandidátnej listine zostávajúcich 13-14 kandidátov nominované Volt SK pre voľby do Európskeho parlamentu. 

 • Nominovaní kandidáti/*ky sa pripravujú na predstavenie sa pred potvrdením na Valnom zhromaždení Volt SK. 

3.2.2024 - Valné zhromaždenie Volt SK 

 • Volebný výbor Volt SK predstavÍ kandidátov/*ky nominované na kandidátnu listinu Volt SK pre voľby do Európskeho parlamentu v júni 2024. 

 • Členky a členovia Volt SK hlasujú o potvrdení tejto listiny. 

Ako sa uchádzať o miesto kandidáta/*ky 

Máte záujem sa prihlásiť? Výborne. Srdečne vítame Vašu žiadosť. 

Nezabúdajte, že hnutiu Volt mimoriadne záleží na tom, aby kandidátna listina do čo najväčšej miery odzrkadľovala diverzitu našej spoločnosti vo všetkých jej parametroch. 

Ak sa chcete uchádzať o zaradenie na zoznam kandidátov/*ok Volt SK pre voľby do Európskeho parlamentu v júni 2024, prosím vyplňte tento formulár do: 

Odložené na 10.01.2024 - Uzávierka pre zvyšných kandidátov/*ky 

Informácie, ktoré treba poskytnúť 

Aktuálny životopis vrátane: 

 • Vzdelania 

 • Histórie profesionálnej kariéry 

 • Dobrovoľníckych aktivít 

 • Jazykových znalostí 

 • Ocenení alebo vyznamenaní 

 • Ďalších informácií, ktoré považujete za dôležité pre posilnenie Vašej kandidatúry 

Odpovede na nasledujúce otázky: 

 1. Čo na Volte považujete za najviac dôležité pre Slovensko a vzrušujúce pre Vás osobne? (max. 200 slov) 

 2. Prečo chcete byť kandidátom/*kou do Európskeho parlamentu? (max. 100 slov)

 3. Ako prilákate občanov, aby volili Volt SK? (max. 100 slov) 

 4. Ako inak môžete prispieť k úspechu kampane Volt SK do Európskeho parlamentu? (max. 200 slov)

O Volte 

Volt Slovensko je slovenská pobočka Volt Europa, paneurópskej politickej strany. Volt Slovensko je v procese registrácie ako politickej strany pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024. 

Založený v roku 2017 ako reakcia na nárast populizmu a krajnej pravice, Volt je aktívny na všetkých úrovniach vlády a odhodlaný získať kreslá a presadzovať reformy v nadchádzajúcich európskych, národných, regionálnych a komunálnych voľbách. V budúcnosti sa paneurópske hnutie Volt plánuje zúčastniť na eurovoľbách vo všetkých 27 členských štátoch a vytvoriť prvú skutočne paneurópsku politickú frakciu v Európskom parlamente, a to získaním 25 kresiel zo siedmich členských štátov. Urobí tak s jedným spoločne vytvoreným volebným programom v čo najväčšom počte krajín, čo predstavuje skutočne jedinečný a európsky prístup k politike, o ktorý sa ešte nikto nepokúsil! 

Pôsobíme už vo viac ako 30 krajinách a povzbudzujeme občanov, aby prehodnotili a formovali politiku vo svojich mestách, vo svojich krajinách a naprieč európskymi hranicami. Dodnes bolo na komunálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni zvolených viac ako 130 politických zástupcov a zástupkýň hnutia Volt. Ideme tak príkladom, ako je možné budovať jednotnú Európu. 

Pre viac informácií kontaktujte [email protected] a [email protected].