Pred voľbami do Európskeho parlamentu 2024 k nám prináša Volt Slovensko osvedčenú paneurópsku stranu

Predstavitelia Volt Europa, paneurópskeho politického hnutia, sa dnes v Bratislave pridali k spoluzakladateľom jeho slovenskej sekcie Volt Slovensko, aby spoločne začali proces registrácie Volt Slovensko ako politickej strany, ktorá bude kandidovať v eurovoľbách v roku 2024.

26. máj 2023

BRATISLAVA (26. Mája 2023) - Predstavitelia Volt Europa, paneurópskeho politického hnutia, sa dnes v Bratislave pridali k spoluzakladateľom jeho slovenskej sekcie Volt Slovensko, aby spoločne začali proces registrácie Volt Slovensko ako politickej strany, ktorá bude kandidovať v eurovoľbách v roku 2024.

Volt, ktorý bol založený pred viac ako piatimi rokmi, sa v roku 2019 prvýkrát zúčastnil na eurovoľbách a viedol cezhraničnú kampaň, ktorej výsledkom bolo zvolenie Damiana Boeselagera ako prvého zástupcu Voltu v Európskom parlamente.

Odvtedy sa podarilo Voltu dosiahnuť zvolenie vyše 130 volených zástupcov v šiestich európskych krajinách, vrátane národných parlamentov Holandska a Bulharska, ako aj ďalších zástupcov v miestnych a regionálnych zastupiteľských funkciách v Nemecku, Taliansku, Portugalsku a Grécku.

„V priebehu iba piatich rokov hlasovalo za Volt kandidátov takmer milión Európanov“, uviedol Boeselager, ktorý je jeden zo spoluzakladateľov Volt Europa a aktuálne pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu. „Sme presvedčení, že mnohí Slováci zdieľajú rovnakú túžbu zapojiť sa do pozitívnej európskej politiky.“

Spolupredsedníčka Volt Europa Francesca Romana D’Antuono s ohľadom na budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu uviedla: „Sme odhodlaní ovplyvňovať politiku s cieľom budovať udržateľnejšie, demokratickejšie a rovnocennejšie príležitosti pre Slovákov tak, ako to už robí Volt pre občanov v ďalších krajinách Európy. Sme veľmi radi, že sa spolupredsedami Volt Slovensko stali Lucia Kleštincová a Rick Zedník. Ich expertíza v oblasti verejných politík a komunikácie ich predurčuje na úspešné vedenie Volt Slovensko.“

Lucia Kleštincová, spolupredsedníčka Volt Slovensko uviedla: „Naša krajina získala hlas a vplyv v Európe takmer pred 20 rokmi. Už nie sme ‚nový členský štát‘. Na voľby do Európskeho parlamentu v júni 2024 sa tešíme ako na príležitosť pre Slovákov a Slovenky prevziať zodpovednosť ako Európania a jasne vyjadriť, ako chceme, aby Európa vyzerala a fungovala.“

Spolupredseda Volt Slovensko Rick Zedník dodal, že „Je čas, aby sme začali myslieť nielen ako Slováci, ale aj ako Európania. Volt poskytne Slovákom skutočne európsku možnosť, ako aplikovať cezhraničné riešenia na globálne výzvy, ako je zmena klímy, energetická bezpečnosť a migrácia. Pozývame všetkých Slovákov, ktorí sa považujú za hrdých Európanov a Európanky, aby sa pridali k Volt Slovensko.“

Pre ďalšie informácie a rozhovory kontaktuje:

Volt Slovensko
Lucia Kleštincová, spolupredsedníčka Volt Slovensko, [email protected] Rick Zedník, spolupredseda Volt Slovensko, [email protected]

Volt Europa
Roza Ismailai, PR Manager Volt Europa, [email protected]

O Volt Europa

Iba Európa, ktorá koná jednotne, sa dokáže vysporiadať so spoločnými výzvami. Politické strany založené na národnom princípe dosiahli svoj limit. Preto sme založili Volt ako prvú paneurópsku stranu: s cieľom čeliť populistickým sľubom a poskytnúť domov všetkým Európanom. Usilujeme sa podnecovať ľudí, aby spolu s nami začali meniť politiku a odomknúť nevyužitý potenciál Európy.

Volt bol založený v roku 2017 ako reakcia na nárast populizmu a krajnej pravice. Sme aktívni na všetkých úrovniach vlády a odhodlaní získať kreslá a presadzovať reformy v nadchádzajúcich národných, regionálnych a komunálnych voľbách. Volt sa usiluje o vybudovanie federálnej európskej demokracie. V budúcnosti sa paneurópske hnutie plánuje zúčastniť na eurovoľbách vo všetkých 27 členských štátoch a vytvoriť prvú skutočne paneurópsku politickú frakciu v Európskom parlamente, a to získaním 25 kresiel zo siedmich členských štátov. Urobí tak s jedným spoločne vytvoreným volebným programom v čo najväčšom počte krajín, čo predstavuje skutočne jedinečný a európsky prístup k politike, o ktorý sa ešte nikto nepokúsil!

Pôsobíme už vo viac ako 30 krajinách a povzbudzujeme občanov, aby prehodnotili a formovali politiku vo svojich mestách, vo svojich krajinách a naprieč európskymi hranicami.

Sme paneurópski, pragmatickí a progresívni. Hoci sa snažíme podporovať rozmanitosť, spájame sa vďaka našim spoločným cieľom a hodnotám. Kladieme potrebné otázky a predkladáme realistické návrhy na riešenie paneurópskych výziev.

Dodnes bolo na komunálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni zvolených viac ako 130 Volterov. Ideme tým príkladom, ako je možné budovať jednotnú, federálnu Európu.